Onderwerp: Bezoek-historie

Meer vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding? : verkenning van de mogelijkheden om meer transport per buisleiding te laten plaatsvinden
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Henk Roodbol

 

Samenvatting

Aan de orde komen voorwaarden voor buisleidingtransport, vervoersgegevens over vervoer over de binnenwateren, per spoor en over de weg, risicogegevens voor deze vervoerswijzen en de mogelijkheden tot modal shift van binnenvaart, spoor en weg naar transport per buisleiding.

 

Annotatie

34 p.
ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG), Directie Algemeen Beleid

Naar boven