Onderwerp: Bezoek-historie

Rijstrookbrede en rijbaanbrede onderhoudsstrategieën
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Realisatie en Onderhoud Infrastructuur; R.H. Hooimeijer

 

Samenvatting

Door het open structuur van ZOAB is het aantal soorten onderhoudsmaatregelen die op deze deklaag kunnen worden toegepast beperkt. Maatgevende schade van ZOAB is in het algemeen rafeling op de rechterrijstrook. In een aantal gevallen wordt dan de deklaag rijbaanbreed vervangen. Een andere onderhoudsstrategie is de rijstrookbrede onderhoudsstrategie, waarbij na ca. 8 jaar de rechterrijstrook wordt vervangen, als dan de interventieniveau voor rafeling is bereikt. Na ca. 15 jaar wordt de deklaag van zowel de rechter- als de linkerrijstrook rijbaanbreed vervangen. Immers dan is het interventieniveau van zowel de rechter- als de linkerrijstrook bereikt.) Naar aanleiding van de onzekerheid m.b.t. de levensduur van een rijstrookbrede maatregel i.v.m. rafeling ter plaatse van de langsnaad (in feite de haalbaarheid van de rijstrookbrede onderhoudsstrategie) heeft de Directie Utrecht de DWW gevraagd een onderzoek te verrichten naar de technische en economische haalbaarheid van deze onderhoudsstrategie.

 

Annotatie

54 p.
bijl., ill.
Rapportnr. W-DWW-2001-019
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (RWS, UT)

Naar boven