Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding plan van aanpak ontwikkeling milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 voor Regionale Directies (RD's), Specialistische Diensten (SD's) en het Hoofdkantoor (als D3) van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); A.A. van der Sluiszen; i.s.m. S. van den Berg, P. Aanen en H. van Bohemen

 

Samenvatting

Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3) dienen relevante overheidsdiensten uiterlijk in 2003 een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 te hebben geimplementeerd. Milieuzorg heeft al jaren geruime aandacht binnen de diensten van RWS. Een systematische aanpak van milieuzorg volgens ISO 14001 ontbreekt echter daarin. Vaak moet er nog een aantal elementen geregeld worden in de bedrijfsvoering.De werkzaamheden kunnen worden afgestemd met het project Facilitaire Milieuzorg binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat zich richt op milieuzorg van alle facilitaire diensten van geheel V&W. De opbouw van eenn milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 sluit goed aan bij het kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001. Deze handleiding kan worden gezien als een stappenplan om te komen tot een plan van aanpak voor het opzetten van een milieuzorgsysteem, bedoeld voor Regionale Directies (RD?s), Specialistische Diensten (SD?s) en het Hoofdkantoor (als D3) van Rijkswaterstaat.

 

Annotatie

30 p., VI
bijl., tab
Rapportnr. DWW-2001-059
Met lit.opg.

Naar boven