Onderwerp: Bezoek-historie

De projectleider in control : een oriëntatie op het verbeteren van de positie van MIT-projectleiders zodat een HID binne zijn taakstellend budget kan blijven
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW); P.Th. Gelton

 

Samenvatting

Deze oriëntatie op het verbeteren van de positie van projecleiders binnen Rijkswaterstaat (RWS), is geschreven in opdracht van de projectleider kostenbeheersing bij het hoofdkantoor. Het deelproject 'verbeteren positie projectleiders' is aangewezen als één van de sleutelprojecten om de kostenbeheersing van MIT-projecten te verbeteren.

 

Annotatie

31 p.
fig., tek.

Naar boven