Onderwerp: Bezoek-historie

Zand voor zuidwest Texel : technisch advies RIKZ over vier mogelijke ingrepen in het Zeegat van Texel
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Jelmer Cleveringa

 

Samenvatting

De kust van zuidwest Texel is aan voortdurende erosie onderhevig. De kustlijnachteruitgang wordt gecompenseerd met zandsuppleties. In het Kust*2000 programma zijn alternatieven onderzocht en vergeleken met de verwachte natuurlijke ontwikkelingen. In dit rapport worden de resultaten van de uitgevoerde studies besproken en vertaald in een advies voor het toekomstige beheer van dit gebied.

 

Annotatie

59 p.
ill.
Rapport RIKZ/2001.31
In het kader van project KUST*2000
Met lit. opg.

Naar boven