Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische Verkenning van de zoetwatervoorziening voor Zuidwest Nederland: actorenanalyse en probleemdefinitie : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Marja Menke...[et al.]; Resource Analysis

 

Samenvatting

Op initiatief van Directie Zuid-Holland uitgevoerde actorenanalyse met een drieledig doel te weten: 1) het verkrijgen van een overzicht van bij de zoetwatervoorziening betrokken partijen, de mate warin zij zoetwatervoorzieningen nu en in de toekomst als probleem ervaren en de rol die zij voor zichzelf zien om aan mogelijke oplossingen mee te werken, 2) het bereiken van zoveel mogelijk overeenstemming met de relevante partijen over een gezamelijke probleemdefinitie en 3) het met dezelfde partijen bereiken van zoveel mogelijk overeenstemming over een eerste aanzet voor een vervolgaanpak en met name een opzet voor een projectorganisatie die daarbij past.

 

Annotatie

46 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
RA/01-488

Naar boven