Onderwerp: Bezoek-historie

Laboratoriumevaluerend onderzoek project 207 : vluchtige Chloor Koolwaterstoffen in afvalwater - 21 mei 2001
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); S.T. van der Velde, H.J. de la Paz, D.J. Gaastra, H. Postma-Stiksma

 

Annotatie

2 dl.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2001.017X)
Deel 1: prestatie-evaluatie
Deel 2: juistheids-evaluatie
Met samenvatting

Naar boven