Onderwerp: Bezoek-historie

Wateren in het rivierengebied : achtergronddocument bij het Handboek natuurdoeltypen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); D. van der Molen, N. Geilen, J. Backx ...[et al.]; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte

 

Annotatie

156 p.
ill.
(RIZA werkdocument ; 2000.155X)
(Rapport EC-LNV ; AS-03)
(Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren ; 3)
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Expertisecentrum LNV)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven