Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse Overeengekomen Lage Rivierstand (OLR) verhanglijn Waal : methode en procedure voor berekening van het Bagger Referentie Vlak (BRV)
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); N. Douben, R. van der Veen

 

Samenvatting

Een analyse is uitgevoerd met betrekking tot het verloop van de OLR-verhanglijn over de Waal. Daarnaast is een laagwatertoets met de Rijntakkenschematisatie van het eendimensionale hydrodynamisch model Sobek uitgevoerd, waarbij tevens wordt ingegaan op een rekenprocedure voor de jaarlijkse berekening van de BRV-verhanglijn met behulp van dit modelinstrumentarium. De analyse, toets en test van de rekenprocedure zijn uitgevoerd op basis van meetgegevens welke medio november 1999 zijn ingewonnen.

 

Annotatie

64 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.028)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953820

Naar boven