Onderwerp: Bezoek-historie

"Vergeten" stoffen in Nederlands oppervlaktewater
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); H.L. Barreveld, R.P.M. Berbee, M.M.A. Ferdinandy, J.H.. van der Meulen

 

Samenvatting

In dit oriënterende project zijn bestaande gegevens van metingen in de Rijn (Lobith) en de Nieuwe waterweg (Maassluis) nader bestudeerd. Het betreft alléén organische microverontreinigingen in de waterfase (methode SIVEGOM). Naast de bekende milieubezwaarlijke stoffen (PAK's, minerale olie en dergelijke) blijkt er ook een grote groep van stoffen aanwezig te zijn in het oppervlaktewater van de Rijn en de Nieuwe Waterweg die in de meeste monitoringprogramma's vergeten worden. We noemen dit de groep van 'vergeten stoffen'. In deze studie zijn in totaal 151 vergeten stoffen gevonden. De vergeten stoffen hebben diverse toepassingsvormen die op een wijd verbreid gebruik duiden (bijvoorbeeld vlamvertragers, geurstoffen, anti-oxydanten, weekmakers etc.)

 

Annotatie

68 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.020)
(RWS/ZH rapport DZH.AP/3563610/2001.06)
Met Engelse en Nederlandse samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 903695374X

Naar boven