Onderwerp: Bezoek-historie

Redesign STONE : de nieuwe schematisatie voor STONE : de ruimtelijke indeling en de toekenning van hydrologische en bodemchemische parameters
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); T. Kroon, P. Finke, I. Peereboom ...[et al.]

 

Samenvatting

Het integrale vermestingsmodel STONE is geschikt om op landelijke schaal de uitspoeling van nitraat naar het grondwater en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater te berekenen voor verschillende bemestingsalternatieven. Tevens kan een schatting worden gemaakt van de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. STONE is samengesteld op basis van het bemestingsmodel CLEAN van het RIVM, het depositiemodel OPS van het RIVM, het uitspoelingsmodel ANIMO van Alterra en de ruimtelijke schematisatie van het RIZA.

 

Annotatie

100 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.017)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953715

Naar boven