Onderwerp: Bezoek-historie

RWES oevers
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.M. Lorenz; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Naast de uitgangspunten en de methode, die zijn gehanteerd bij het opstellen van het ecotopenstelsel, wordt nader ingegaan op de karakteristieken van oevers en worden de verschillen met andere stelsels besproken. De ecotopen, zoals die worden onderscheiden op basis van de indelingskenmerken, worden beschreven. Hierbij wordt per ecotoop zowel de landschappelijke zonering als een ecologische beschrijving gegeven.

 

Annotatie

57, [16] p.
fig., tab.
(Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Contactpersoon: D. van der Molen
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven