Onderwerp: Bezoek-historie

jaaroverzicht .... sectie bodem : afdeling ANM
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Annotatie

1996

Naar boven