Onderwerp: Bezoek-historie

Stappenplan regelstrategieën
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Henk Stoelhorst; in samenw. met Lindy Molenkamp, Lieke Berghout; TNO Inro

 

Samenvatting

Document dat beschrijft hoe beleidsuitgangspunten van Rijk, provincie, gemeenten en andere belanghebbenden zo kunnen worden geformuleerd dat ze bruikbaar zijn als basis voor verkeersbeheersing en hoe deze partijen van daar uit kunnen komen tot gezamenlijke regelstrategieën met een win-win karakter.

 

Annotatie

24 p.
ill.
Met lit. opg.
Met CD-ROM
Rapportnummer: Ibi-3725

Naar boven