Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van faunapassages langs watergangen onder rijkswegen : resultaten van een experimenteel onderzoek
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Bureau Waardenburg, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); G.J. Brandjes, G. Veenbaas, I. Tulp, M.J.M. Poot

 

Samenvatting

De DWW heeft in 1997 een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van faunapassages langs watergangen onder rijkswegen in Nederland (Brandjes & Veenbaas, 1998) waaruit gebleken is dat de onderzochte typen faunapassages regelmatig door dieren gebruikt worden. De positieve resultaten van het oriënterend onderzoek waren aanleiding voor Rijkswaterstaat om naar concrete richtlijnen voor een optimaal ontwerp en een optimale inrichting van bestaande en nieuw aan te leggen faunapassages te streven. De DWW heeft voor dit doel in 1998 een projectvoorstel voor experimenteel onderzoek opgesteld dat informatie voor de concrete richtlijnen en advisering moet leveren. Dit experimenteel onderzoek behelst een vergelijking van het gebruik door dieren van passages (in totaal 46) waarbij een aangepaste situatie met de oorspronkelijke situatie wordt vergeleken.

 

Annotatie

80 p.
bijl., ill.
Rapportbijl.
(DWW ontsnipperingsreeks ; dl. 40)
Rapportnr. DWW-2001-026 / [W-DWW-2001-026]
Met bijl.: Rapportbijlage : Totaalgegevens per locatie 1998& 2000 / G.J. Brandjes, G. Veenbaas, I. Tulp ... [et al.]
Met lit.opg.
In opdracht van RWS, DWW ; projectleider G. Veenbaas
ISBN 9036937795

Naar boven