Onderwerp: Bezoek-historie

De menselijke factor en een veilig goederenvervoer : een kader voor beleid
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid, Afdeling Vervoermiddelen

 

Samenvatting

Gaat in op de directe aanleidingen en achterliggende oorzaken van het ontstaan van onveilig gedrag in het goederenvervoer. Bespreekt de aspecten waarop gestuurd kan worden en behandelt het begrip 'veiligheidscultuur' (en verwante begrippen als een 'foutencultuur' en een 'reporting culture'). In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de te onderscheiden fouten en overtredingen.

 

Annotatie

36 p.
ill.
Ook verschenen in het Engels o.d.t. 'The human factor and safe freight transport : a framework for policy'

Naar boven