Onderwerp: Bezoek-historie

Zwavel en fluor in de Nederlandse bodem : literatuurstudie naar gehaltes sulfide, sulfaat en fluoride in grond en grondwater
Publicatiedatum:29-03-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO-NITG (TNO Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Hans Huisman, Gerard Klaver

 

Samenvatting

Gekeken is in welke mate sulfaten, sulfiden en fluoriden van nature in de Nederlandse bodem voorkomen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de eisen die het Bouwstoffenbesluit stelt aan grond, met name bij klei uit baggerspecie vrijwel altijd voor sulfaten en soms voor fluoriden overschreden worden.

 

Annotatie

62 p.
bijl., ill.
(Publicatiereeks Grondstoffen ; 2001/03)
W-DWW-2001-027
In opdracht van RWS, DWW ; contactpersoon: M. Keve

Naar boven