Onderwerp: Bezoek-historie

Delta 2000 : inventarisatie huidige situatie Deltawateren
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); L. Withagen

 

Samenvatting

Deze literatuurstudie geeft een beeld van de huidige situatie per bekken en geeft samen met de literatuurlijst een samenvatting van de rapporten en nota's. Achtereenvolgens worden de voornaamste kenmerken van de bekkens beschreven, opvallende zaken ten aanzien van het beheer, de functies van elk bekken worden geïnventariseerd en er wordt aangegeven welke eisen de functies aan het watersysteem stellen. Daarnaast is per bekken aandacht besteed aan kansen en bedreigingen en autonomie ontwikkelingen en trends.

 

Annotatie

144 p.
ill.
Rapport RIKZ/2000.047
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) in het kader van de Integrale Visie Deltawateren 'Onderzoekspoor Blauwe Delta'
RIKZ project ZEEVISIE
Digitaal document 805 Kb
Met lit. opg.

Naar boven