Onderwerp: Bezoek-historie

"Naar een integrale visie op het IJsselmeergebied in de 21ste eeuw" : basisrapport
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noordwest (LNV); Samengesteld door: L. Harkink en F. van Luijn

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de informatie die beschikbaar is over het gebied en welke relevant wordt geacht voor het opstellen van de integrale visie. Beschrijft het plangebied en het huidige beleid dat hierop van toepassing is. Geeft een schets van algemene ontwikkelingen in Nederland die het IJsselmeergebied mede beïnvloeden.

 

Annotatie

46 p.
fig., tab.
(Werkdocument)
Met lit. opg.

Naar boven