Onderwerp: Bezoek-historie

Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit Zuidelijke Randmeren : eindrapportage : kosten van maatregelen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stephan Jansen en Arjan Budding; DHV Water

 

Samenvatting

Voor het project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren (BEZEM) wordt een eenvoudig model ontwikkeld, waarmee het mogelijk is de effecten van maatregelen te berekenen. Het doel van dit model is het berekenen van effecten op de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Zuidelijke Randmeren; het Nijkerkernauw en het Eem- en Gooimeer. Het model wordt ontwikkeld door het RIZA en RWS Directie IJsselmeergebied. De doelstellingen die door BEZEM zijn gesteld voor de Zuidelijke Randmeren zijn: het water is schoon en helder, kenmerkend voor een matig voedselrijk systeem; het fosfaatgehalte is niet meer dan 0,06 mg P/1, het doorzicht is tenminste 1,0 meter en er is geen overlast van algengroei, blauwalgen zijn niet dominant. Beschreven worden de kosten voor vier categorieën: zuiveringstechnieken, diffuse bronnen, waterkwaliteit en biologische/ecologische maatregelen en de verschillende aspecten van de maatregelen welke gebruikt zullen worden voor de input van een model, om de effecten van de verschillende maatregelen op de waterkwaliteitsdoelstellingen te berekenen.

 

Annotatie

62 p.
fig., tab.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven