Onderwerp: Bezoek-historie

Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV)
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

 

Samenvatting

Volledige tekst van de Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV). De Minister van Verkeer en Waterstaat kan, ter bevordering van de modal shift van het vervoer van goederen van de weg naar het water, subsidie verlenen aan een verlader ten behoeve van initiële of uitbreidingsinvesteringen in bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen, waaronder begrepen het opnieuw in gebruik nemen van in onbruik geraakte aansluitingen. De subsidie kan worden verleend voor zowel investeringen in de infrastructuur als in de vast geïnstalleerde en mobiele uitrusting die nodig is voor de overslag van goederen van en naar de vaarweg.

 

Annotatie

11 p.
foto's
2 maart 2001/Nr. DGG/J-01/001359
Gepubliceerd in de Staatscourant op 8 maart 2001

Naar boven