Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute en brakke wateren 1999
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.M. Janmaat, F.A.C. Kouwets, M. Rademaker; AquaSense

 

Samenvatting

Rapport geeft een overzicht van de samenstelling van het fytoplankton in de Nederlandse kustwateren en het gehele Nederlandse deel van de Noordzee in 1999. Speciale aandacht wordt in dit rapport besteed aan het voorkomen en de verspreiding van potentieel giftige en anderzins hinderlijke fytoplanktonsoorten ("plaagalgen"), ten behoeve van beleids- en beheerszaken binnen dit onderzoeksgebied.

 

Annotatie

II, 147 p.
ill.
bijl.
Rapport T0017-4a
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van het biologisch monitoringsprogramma (Mon*Biologie Fytoplankton)
Bijlage 2: KITE-diagrammen
Bijlage 3: Geannoteerde soortenlijst Biomonitoring 1990-1999
Met lit. opg.

Naar boven