Onderwerp: Bezoek-historie

Debietmeting Zeegat van Texel 15 februari 2001
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH); M. Blok, J.W. Mol

 

Samenvatting

Beschrijft de verwerking van de debietmeting in het Zeegat van Texel. Deze debietmeting verschaft informatie voor het onderzoek naar de relatie tussen debieten in een zeegat en de achteruitgang van de Noord-Hollandse kust.

 

Annotatie

2 dl.
ill.
CD-rom
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectleider: D. Dunsbergen
Dl. 1: Rapport. - 37 p.
Dl. 2: Visa presentaties

Naar boven