Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering kwelders Noord-Holland 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); B. van Gennip, P.M. Loomans

 

Samenvatting

Dit rapport bevat vegetatiekaarten en -beschrijvingen van de kweldergebieden op het Balgzand. Deze kwelderkartering maakt deel uit van het MWTL-programma, Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands.

 

Annotatie

25 p.
fig., bijl.
MD-GAE-2000-50
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectnummer: 16716

Naar boven