Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimenttransport en morfologische ontwikkeling van het Noordelijk Deltabekken
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); E.J. Houwing, G. Blom

 

Samenvatting

Voor een goed beheer van het Noordelijk Deltabekken is inzicht in het transport van zand en slib en de morfologische ontwikkeling in het verleden en de toekomst noodzakelijk. Typerende voorbeelden van studies waarvoor dit inzicht noodzakelijk is, zijn de verkenningen van de gevolgen van klimaatsverandering op de hoogwaterstanden en de zoutindringing en studies naar de te verwachten ontwikkelingen in het Hollandsch Diep en Haringvliet. Met de huidige kennis en het huidige modelinstrumentarium blijken betrouwbare voorspellingen van de te verwachten bodemontwikkeling nagenoeg onmogelijk. Dat was aanleiding voor het starten van een studie naar de noodzaak en mogelijkheden voor het verbeteren van de kennis en modellen van sedimenttransport en morfologie in het Noordelijk Deltabekken.

 

Annotatie

43 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.021)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953758

Naar boven