Onderwerp: Bezoek-historie

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in de Emsmündung = Grensoverschrijdende samenwerking in de Eemsmonding : eine Broschüre zur 40. Sitzung der ständigen deutsch-niederländischen Emskommission am 12. Oktober 2000 in Appingedam = een brochure bij de 40e zitting van de Permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie op 12 oktober 2000 in Appingedam
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN)], D.O. Steen [Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wasser- und Schiffahrtsamt Emden (WSA Emden)]; F. van Bentum; Vorwort G. Hovers; voorwoord J.R. Hoogland

 

Samenvatting

Bevat een groot aantal onderwerpen waar deze permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie zich mee bezighoudt o.a.: Natuurbeschermingsvraagstukken, scheepvaartvraagstukken, economische vraagstukken, onderhoudsvraagstukken, andwinning, baggerstortlocaties, stabiliseren vaarwater bij borkum, nieuwbouw in de zeehavens aan de Eemsmonding, rampenstrijding, gaswinning, planning en bouw van de stormvloedkering in de Eems bij Gandersum en scheepvaartverkeer en havenoverslag in het Eemsmomdgebied.

 

Annotatie

61 p.
graf., krt., tek.
1 kaart en 1 erratum

Naar boven