Onderwerp: Bezoek-historie

Technologie Monitoring Goederenvervoer : beschrijving van de methodiek en eerste toepassing
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); E.R. de Kievit

 

Samenvatting

Teneinde relevante ontwikkelingen op technologisch gebied te volgen en de koers van het goederenvervoerbeleid op de juiste momenten bij te stellen, is bij DGG behoefte aan een monitoringsysteem. Dit rapport beschrijft het conceptueel ontwerp van een technologie-monitor in de vorm van een stappenplan. De volgende onderzoeksvragen moeten door de technologie-monitor worden beantwoord: welke kansrijke technologieën zijn (op termijn) beschikbaar? ; wat zijn de gevolgen hiervan voor de beleidsdoelstellingen? ; welke bottlenecks treden op bij implementatie van de technologieën? ; hoe moet hierop vanuit het beleid geanticipeerd dan wel gereageerd worden? ; welke partijen zijn erbij betrokken? ; welke rol/taak kunnen de beleidsdirecties op zich nemen en waarom?

 

Annotatie

56 p.
ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Naar boven