Onderwerp: Bezoek-historie

Pilot videodetectie Eindhoven : incident management evaluatie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.M. Kamermans, M.L.D. van Rij; Grontmij Verkeer& Infrastructuur Advies

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de werking van videodetectie en de bij de pilot gebruikte systemen. Vervolgens wordt de onderzoeksopzet en de evaluatiemethode beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de incidenten die zich hebben voorgedaan in de meetperiode en welke zijn geselecteerd voor de analyse. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 en 6 de tijdswinst van de systemen besproken. Hierna worden in hoofdstuk 7 de resultaten van het IM-model toegelicht. In hoofdstuk 8 worden de gebruikerservaringen beschreven.

 

Annotatie

46 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding E. Folles

Naar boven