Onderwerp: Bezoek-historie

Boegbeeld : een impressie van de in .... door de Afdeling Scheepvaart van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer uitgevoerde projecten
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); [red. J.U. Brolsma]

 

Annotatie

1995-
In Boegbeeld 2001 is de ondertitel: een selectie van in het jaar .... door de afdeling scheepvaart uitgevoerde projecten
Vanaf Boegbeeld 2002 is gewijzigd in: een selectie uit de projecten van de afdeling scheepvaart in het jaar ....

Naar boven