Onderwerp: Bezoek-historie

Floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren 2000 : uitwerking tweede ronde IJsselmeer en Markermeer
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON); B. Odé, R. Beringen

 

Samenvatting

Bevat de beschrijving van de inventarisatie en de resultaten van het floristisch meetnet oevers zoete Rijkswateren langs IJsselmeer en Markermeer in 2000. De inventarisaties van 2000 vormen de tweede meetronde langs dit watersysteem.

 

Annotatie

IV, 50, [70] p.
fig., tab.
Biologische monitoring zoete Rijkswateren
(RIZA rapport ; 2001.013)
(FLORON-rapport ; 23)
(BM 01.31)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Contactpersoon: N. van Duijnhoven
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953677
ISSN 13860143

Naar boven