Onderwerp: Bezoek-historie

Gebiedsgerichte aanpak van koper, lood en zink : verbeterruimte waterkwaliteit door gebiedsgericht beleid bouwmetalen
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.L. Fiselier, A.P. Benoist, I. de Wolf; DHV Water

 

Annotatie

56 p.
fig., tab.
(Dossier; R8414-01-001)
Eindrapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Voorzitter projectgroep: F. Wagemaker (RIZA)

Naar boven