Onderwerp: Bezoek-historie

Het randmeer langs de Veluwe
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Behandeling van het vraagstuk van de aansluiting tussen nieuwe polders en oude land. Ervan uitgaande dat in eerste instantie kan worden gekozen tussen een onmiddellijke aansluiting, zoals ook bij de Noordoostpolder is uitgevoerd, een scheiding door een randkanaal van beperkte breedte en een scheiding door een randmeer, zal worden aangetoond dat op verschillende gronden, waarvan de economische de belangrijkste zijn, de voorkeur moet worden gegeven aan een combinatie van randkanaal en randmeer.

 

Annotatie

65 p.
17 bijl.
(Nota / ZZW ; 231)

Naar boven