Onderwerp: Bezoek-historie

Het randkanaal van den den zuidwestelijken polder tusschen Hoorn en Enkhuizen
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.P. Mazure

 

Samenvatting

Onderzoek naar de haalbaarheid van drie voorontwerpen betreffende de kanaalverbinding (zowel binnendijks als buitendijks) tussen Hoorn en Enkhuizen, van belang voor de scheepvaart en de afwatering. Naast waterloopkundige, stedebouwkundige en landschappelijke aspecten komen dijksbouw en kostenbegroting aan de orde.

 

Annotatie

52 p.
8 bijl.
(Nota / ZZW ; 164)
(Notagroep I. Algemeene inrichting. no. 5)

Naar boven