Onderwerp: Bezoek-historie

De raming van de waterbouwkundige werken
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS,ZZW), Bureau noordoostelijken polder; J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Gedetailleerde behandeling van de kostenbegroting voor de werkzaamheden aan de ringdijk (dijkvak Lemmer-Urk, Urk-Ramspol, Ramspol-Kadoelen) met bijkomende werken en de randwerken, gemalen, toegangssluizen en werken binnen de bedijking (kanalen, wegen, kunstwerken), betreffende de Noordoostpolder.

 

Annotatie

tab.
(Nota / ZZW ; 111)

Naar boven