Onderwerp: Bezoek-historie

Proefvijvers Hompelvoet ; verslag 1e onderzoeksfase
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door W. Brinkhorst

 

Samenvatting

Dit rapport beoogt een totaaloverzicht te geven van de verrichte waarnemingen gedurende de gehele eerste onderzoeksfase. Het leeuwendeel van de waarnemingen ligt op het gebied van de hydrologie en van de zouthuishouding en is verricht door de afdeling Waterhuishouding. De subafdeling Biologie verrichtte onderzoek naar de waterkwaliteit in de drenkvijvers en naar de ontwikkeling van de vegetatie in de beide vijvers. Om het overzicht van de waarnemingen gedurende de eerste onderzoeksfase compleet te maken, zijn de nota's die de subafdeling Biologie hierover heeft uitgebracht bij dit rapport bijgevoegd, als bijlage.

 

Annotatie

13 p.
foto's, tab.
1 bijl.
(RIJP-rapport ; 1977-15 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven