Onderwerp: Bezoek-historie

Een proef met betrekking tot het gebruik van de spuisluizen in de dijk Enkhuizen-Lelystad voor de scheepvaart
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Afdeling AN-Planstudie; H.W.B. van der Molen

 

Samenvatting

In de dijk Enkhuizen-Lelystad, de boezemscheiding tussen het IJsselmeer en het Markermeer, zijn zowel bij Lelystad als bij Enkhuizen een complex stroom- en schutsluizen aangebracht: bij Lelystad de Houtribsluizen, bij Enkhuizen de Krabbersgatsluizen. In de situatie zonder tweede Oostvaardersdijk en Markerwaard dienen deze sluizen ervoor om hoge waterstanden op het Markermeer tegen te gaan en het IJsselmeer niet te belasten met het relatief zoute water van het Markermeer en omgekeerd juist om het IJsselmeerwater in te laten om het chloridegehalte van het Markermeer te verlagen. Daar de streefpeilen aan beide zijden van de sluizen vrijwel gelijk zijn is er bij geopende schuiven slechts beperkte stroming. Bij rustig weer zou daarom de scheepvaart kunnen profiteren van open sluizen. Verscheidene aspecten die daarbij komen kijken, worden behandeld, zoals scheepvaartkundige, waterhuishoudkundige, en waterloopkundige. Daarnaast wordt ingegaan op de opzet, begeleiding en evaluatie van een proef daaromtrent.

 

Annotatie

10 p.
bijl.
(Memorandum / ZZW ; ZZ.AP-M-77.00.02)
concept

Naar boven