Onderwerp: Bezoek-historie

Prévision du débit du Rhin
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; par J. Th. Thijsse

 

Samenvatting

Beschouwing van een door Rijkswaterstaat gebruikte methode om het te verwachten waterbezwaar van de Rijn te bepalen op korte termijn in het kader van de beheersing van het waterpeil van het IJsselmeer. Uitgangpunt is daarbij het verloop in waterstandsmetingen van een groot aantal meetstations langs de Rijn.

 

Annotatie

3 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 196)
Titelpag. vermeldt: Congrès de l'U.G.G.I de 1948 Ã Oslo, Associoation d'Hydrologie scientifique, Potamologie. Question.

Naar boven