Onderwerp: Bezoek-historie

Het polderpeil, waarmee moet worden gerekend bij het ontwerpen van de kunstwerken
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken Polder (RWS, ZZW); F.L. van der Bom

 

Samenvatting

In verband met de aanleg van duurzame kunstwerken (gemalen en sluizen) wordt de bodeminklinking van de Noordoostpolder beschouwd op basis van bodemkundig onderzoek en ervaringen in de Wieringermeer.

 

Annotatie

9 p.
(Nota / ZZW ; 119)

Naar boven