Onderwerp: Bezoek-historie

Planning Almere-Haven tot 1985
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); samengest. door F.H. Bijker, J.A. Petersen-Lantermans en G. Flentge

 

Samenvatting

Eerst wordt de toegepaste methode uiteengezet, waarna de toepassing van de methode en de inventarisatie in de vorm van de planningsschema's wordt toegelicht.

 

Annotatie

73 p.
fig., krt., tab.

Naar boven