Onderwerp: Bezoek-historie

Het plan van de Oosterpolder en de belangen van de provincie Gelderland (juni 1951)
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Handleiding bij het overleg, dat omtrent de meest gewenste vorm van de indijking endrooglegging van het IJsselmeer met de belanghebbenden dienst plaats te vinden. Eerst volgt een korte beschrijving van het plan, met aanwijzing van die punten waarbij de belangen van de provincie Gelderland in het geding komen. Verer komt de scheepvaart op de bestaande havens van Harderwijk en Elburg aan de orde, evenalsde verkeersverbindingen tussen Gelderland en de nieuwe polder.

 

Annotatie

(Nota / ZZW ; 224A)

Naar boven