Onderwerp: Bezoek-historie

Plan tot verbetering van de ringsloot en kade van de Oostvaardersplassen
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Bjartur Swart

 

Samenvatting

Aan de zuid- en de oostzijde van het natuurgebied Oostvaardersplassen vormt een kade met een ringsloot de grens tussen het natte natuurgebied en het buitengebied. Zowel de kade als de ringsloot heeft een aantal functies waaruit eisen voortvloeien ten aanzien van de dimensionering. Na de afwerking van de kade bestond het vermoeden dat de kade deels te laag en te stijl en dat de ringsloot ongelijk van diepte en plaatselijk te ondiep was geworden. Mede op grond van recente ervaringen ten aanzien van het functioneren van de kade en de ringsloot is het thans aanwezige profiel nagegaan.

 

Annotatie

10 p.
bijl., ill.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-5 Abw)

Naar boven