Onderwerp: Bezoek-historie

Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' Wierden 1982, gelegen in Almere-Haven
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

INHOUD: Plangebied ; wonen, voorzieningen, werkgelegenheid, verkeer ; voorschriften ; lijst van bedrijfsvestigingen.

 

Annotatie

15, 27, 15 p.
krt.

Naar boven