Onderwerp: Bezoek-historie

Plan Lievense : waterloopkundige en geohydrologische aspecten bij diverse lokaties van energiebekkens in het Markermeer en IJsselmeer
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Noord

 

Samenvatting

Het plan Lievense is een project dat ten doel heeft om d.m.v. geaccumuleerde wind- en reststroomenergie de pieken encdalen in het dagstroomgebruik op een brabdstoftechnisch rendabele wijze te kunnen volgen.

 

Annotatie

2e herz. dr.
[47 p.]
fig., tab., krtn.
Nota WWNO-N 80-0005
Appendix A: Uitgangspunten van het onderzoek naar de geohydrologische gevolgen van een aanleg van een hoog energiebekken in het IJsselmeer e.a. (nota, nr. WWNO-N-80.0019); Appendix B: Het mechanisme van een vloedgolf; Appendix C: Berekening inundatie met betrekking tot oppervlakte en tijd#Voorstudie Plan lievense (Commissie Plantema) [12 p.]

Naar boven