Onderwerp: Bezoek-historie

Plan inrichting verbindingszone Lelystad-Almere
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Werkgroep inrichting verbindingszone Lelystad-Almere

 

Samenvatting

Na interdepartementale overeenstemming over de oppervlakteverdeling van de hoofdbestemmingen in Zuidelijk Flevoland tot 1990 is voor het Noordelijk deel van het Horsterwold en de randzone ten zuidoosten van het Oostvaardersplassengebied de toedeling van deze hoofdbestemmingen in hoofdlijnen aangegeven. De afspraken hierover zijn opgenomen in de Actualisering van het Verkavelingsplan. Deze hoofdlijnen zijn voor de genoemde randzone verder uitgewerkt in het voorliggende inrichtingsplan voor de verbindingszone tussen Lelystad en Almere.

 

Annotatie

43 p.
krt.
bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-222 Abr)

Naar boven