Onderwerp: Bezoek-historie

Pierenspitten in het Oosterscheldegebied
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door S. van Harten

 

Samenvatting

Onderzocht in welke mate en door wie er wordt gespit naar pieren op Schelphoek, de Slikken van Vianen en de Plaat van Oude Tonge. Verder is gekeken naar de druk op de ruimte in het gehele Oosterscheldegebied en de ecologische effecten van pierenspitte. Tenslotte worden ook suggesties gedaan voor eventueel te treffen maatregelen ten aanzien van inrichting en beheer. Het antwoord op de eerste probleemstelling is gevonden door recreatie-onderzoek in de drie genoemde gebieden naar achtergrond en gedrag van de spitters die onderverdeeld werden in recreanten en commerciële spitters. De druk op de ruimte is berekend op grond van enkele in het intervieuw gestelde vragen. De ecologische effecten bestaan uit een mogelijke aantasting van het bodemleven en het verstoren van vogels.

 

Annotatie

71, [28] p.
fig., graf., tab.
(RIJP-rapport ; 1982-19 Abg)
Met lit. opg.

Naar boven