Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor estuariene ecotopen : ecotopenverdeling in het Haringvliet-estuarium bij verschillende alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); S.A.M. van Rooij, E. Lofvers, P. Paalvast , eindred. R. Posthoorn; Ecoconsult

 

Samenvatting

Verslag wordt gedaan van de methodiek van de bepaling van de verwachte ecotopenverdeling bij vier alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen. De berekende potentiële ecotopenverdelingen voor deze alternatieven worden gepresenteerd, ter vergelijking is ook de historische situatie rond 1950 beschreven. In het rapport vindt een evaluatie plaats van de effecten van de verschillende alternatieven op de ecotopenverdeling in het studiegebied aan de hand van het gestelde natuurdoel: het herstel van estuariene levensgemeenschappen.

 

Annotatie

92 p.
fig., krt., tab.
RIZA rapport 97.096. - Met samenvatting. - Met lit. opg.
ISBN 903695147X

Naar boven