Onderwerp: Bezoek-historie

Over de ontwatering van Oostelijk Flevoland in de periode van 1957 tot en met 1960
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.C. de Koning; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

De geconstateerde verschijnselen die sedert het droogvallen van de nieuwe polder in 1957 op het gebied van de ontwatering hebben plaatsgevonden worden samengevat en gecommentarieerd. De prognose-kaarten, die indertijd voor de greppel- en drainafstanden zijn gemaakt worden aan de orde gesteld. Na een korte verantwoording van de geadviseerde ontwateringsafstanden worden de ontwateringstoestanden gedurende de winterperioden 1957/1958 tot 1960/1961 besproken. Nieuwe prognose-kaarten worden besproken voor de gebieden van Oostelijk Flevoland die nog niet zijn begreppeld, resp. gedraineerd.

 

Annotatie

21 p.
fig., tab.
bijl.
(Flevo-Bericht ; A no. 39)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 18 juli 1961

Naar boven