Onderwerp: Bezoek-historie

Over de landbouwkundige waarde van het Rotterdamse havenslib
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door A.J. Zuur; met medew. van J. Koning

 

Samenvatting

Resultaten van een onderzoek, ingesteld op verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren. Behandeld worden: Wijze waarop het havenslib verwerkt wordt; Het probleem van het Rotterdamse havenslib; Wijze waarop het onderzoek verricht werd; Verschillende typen loswallen; Het kleigehalte der havenslibgronden; Waarde van de uit onderhoudsslib opgebouwde loswallen; De gelijkmatigheid van de met het Rotterdamse havenslib opgespoten tereinen; Het physisch gedrag van de havenslibgronden; Het gehalte aan organische stof en stikstof van de havenslibgronden; Samenvatting betreffende de samenstelling van het Rotterdamse havenslib; Het landbouwkundig gedrag van d3e havenslibgronden; De waarde van de havenslibgronden; Richtlijnen voor toekomstig door opspuiten te verkrijgen landaanwinningswerk.

 

Annotatie

30 p.
bijl., fig., tab.
(Flevobericht A ; no. 4)
Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw de IJsselmeerpolders

Naar boven