Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kroon's Polder Westerveld 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); B. van Gennip, A.G. Knotters

 

Samenvatting

Bevat een werkwijze, een vegetatie-overzicht, beschrijving van de vegetatietypen en een legenda. Tevens zijn er verspreidingskaarten van de diverse vegetatiesoorten opgenomen.

 

Annotatie

73 p.
ill., bijl.
MD-GAE-2002-35
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.

Naar boven