Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologisch rendement van herstel- en inrichtingsmaatregelen : ontwikkeling van een graadmeter en een proeve voor het traject van Lobith tot de Noordzee
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); D.T. van der Molen, A.D. Buijse, L.H. Jans, H.E.J. Simons, I. van Splunder, M. Platteeuw

 

Samenvatting

De derde Nota waterhuishouding (1989) merkt op dat de milieukwaliteit verbetert, maar dat de natuur daar onvoldoende mee is geholpen. Deze Nota beoogt de natuur dan ook te stimuleren door herstel- en inrichtingsmaatregelen. Dit geldt ook voor het Natuurbeleidsplan (1990). Dit rapport bespreekt het ecologisch rendement van deze natuurontwikkeling. Er zijn twee doelstellingen: 1. de ontwikkeling van een methodiek (graadmeter) waarmee inzicht wordt verkregen in het ecologisch rendement van maatregelen voor herstel en inrichting, 2. toepassing van de graadmeter voor een aanzienlijk deel van het Rijnstroomgebied (Lobith -Waal -Oude Maas -Maassluis).

 

Annotatie

116 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2002.032)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036954592

Naar boven